ی  ʐ 昁ی    ی  toshiba studio 166Text Box: ## 
Text Box: ی ʐ ی ی 
Text Box: ی ی ی  ی 
Text Box: ی  
Text Box: ی ی  
Text Box:   
Text Box:  
昁ی   - www.bazarmal.com

Toshiba studio 353

ی : - Ȑیی

Toshiba e-Studio 353 - Digital Photocopier - Mono Copier

 
35 Pages Per Minute

 Multifunctional - Print - Copy - Fax - Scan

 Mono Copier

 A4-A3 Paper size

 HDD: 40 GB

 RAM: 288 MB up 512 MB

 Income: lane & USB 2 port

 Resolution: 2400*600 DPI

 FAX: OK

 Scaner: OK - 600*600 DPI Ә

 Work system : win XP,7,8

 

昁ی ی ی ی 353 352 ʐ ی ی . ی 2000 ѐ . ی ی Ә ی ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی

  

ی :

昁ی ی 353 ی

昁ی ی ی

ʐ ی ی 353 toshiba 353

ی ʐ ی ی

昁ی ی

ی ی

ʐ ی ()

ی

ی ǁ

ʐ ԡ͘ǘی ی

ʐ ǁ