ʐ  یј 02144208989
20304050ʐ یʐ ی یText Box: ʐ ی ی
Text Box: ʐ   130*180  
Text Box: یی   :

ی ی یی ی ʐ ͘ǘی یی ˜ !

90*130  ی ی ی ! (10% ی ی )

ʐ ͘ǘی یی ی ی ی ی

ی ( 2 )

100 130 RECI, Z4 - 10000

ی ی

90*130

ی

CO2 ی ی reci

ǘ S4

13000 mm/s

ǘ ͘ǘی S4

60000 mm/s

AutoCAD Corel Draw, Photoshop

30 mm

ʐ (MB256)

ی ی Auto CAD Photoshop Corel Draw

14

ی ʐ: 900 w

(ی 5200 ی)

ی ی ی ی

( ...)

Ґ ی 8 7 Xp

ʐ 198 ی

ʐ 197.148.125

ی

 یی ʐ ی 90*130 Ԡ TABESH

 ͘ǘی ی ڠ MDF 12mm ی 100

 ͘ǘی یی ی ی ی

 ͘ǘی یی ی ی ی

  یی ͘ǘی ی-ی--ی 30 mm

  ͘ǘی یی ی э

  ی ی ʐ ی TABESH TB-1390 :

 ی ј ی ی 42 ی

  ی RDC 6332G ی ی یی

 ی ی ی ی

 ی ی ی ی ی ی ی ی ʐ

:

ʐ ͘ǘی یی

ʐ ی

ʐ یی

ی ʐ ی

ʐ ی э , ʐ ی

ʐ ͘ǘی یی ʐ یی ,ʐ ͘ǘی یی ی

ʐ ی , ʐ یی,ʐ ͘ǘی یی

ʐ ی-ی ʐ ی-͘ǘی یی- ی- ی ʐ ی-ی ی

ʐ ͘ǘی یی ی-ʐ یی ی - ʐ ی

ʐ یی-یϐی ʐ ی- ʐ یی

ʐ یی

ʐ CNC

ʐ ǁ

ʐ ی